Generell information

 

Example right-aligned image

  


 

Alla kan sjunga och alla kan vara med i vår kör, även Du som tror dig sjunga fult, falskt etc. Därför är detta en kör som alla kan vara med i. Eftersom jag förutom  röstpedagog även är sångpedagogså ingår träning av tal.-som sångrösten. Den utvecklas alltså samtidigt som sångrösten - om man lär sig använda talrösten rätt, är det lättare att lära sig sjunga. I kören sjunger vi kända visor, musikaler, schlagers, pop, gospel, Evergreen, m.m.
Förutom förbättrad röstteknik, så aktiverar sjungandet ditt glädjecentra i hjärnan. Alltså min annorlunda metod (se flik) att bedriva körsång simultant med röstträning är dessutom friskvård i dubbel bemärkelse.