Alla som vill sjunga – speciellt De som tror att De inte kan sjunga – kan vara med.

Example right-aligned image

Många har fått för sig – ofta genom barndomsupplevelser – att De inte kan sjunga. ” Du sjunger fel, fult eller falskt etc.”, har De kanske fått höra. De har oftast nöjt sig med detta, slutat att sjunga, slutat att träna, och bara ”brummat med” i fortsättningen, och konstaterat -”jag kan inte sjunga”.
Det går lätt att komma ifrån detta säger, Yvonne af Ugglas. Alla kan nämligen sjunga med rätt träning. Jag kan med en annorlunda metod locka fram denna dolda förmåga hos alla som vill. Kom med i en”-kör-för alla”, där vi i en stor grupp har härligt, när vi sjunger ut för fullt (helt anonymt), var och en efter sin förmåga. Inga inträdesprov – inga krav – inga förkunskaper. Medan vi sjunger, väver jag in övningar, så att Du: -- tränar Ditt gehör, -- hittar ett rätt och avspänt rösttonläge för både tal och sång, -- utvecklar Din bukandningsteknik, -- tränar för att få en god resonans -- utvecklar  körsångteknik.
Var och en absorberar kunskaperna i sin takt, och Du märker hur det successivt lossnar även för Dig, och tränandet och sjungandet blir ännu roligare.
Det finns många mål med dessa körer: att visa att även Du kan sjunga, att träna Ditt gehör. Du har mycken glädje i själva sjungandet i kören och Du får en stark, klangfull  och avspännd röst.

Som körsången och de repetitiva övningarna är upplagda, går det att börja när som helst i
en kör. Löpande under året pågår 2 körer med sommaruppehåll i juni—aug, och omkr. jul
Någon gång om året  har vi arrangerat en officiell slutkonsert--ofta till förmån för och  i samarbete med Rädda Barnen. Se mera härom under fliken "Evenemang"