Tid, plats och priser

Example right-aligned image

Lunchkörer      (med uppehåll för ev. helgdagar, skollov, jullov, påsklov m.m.)

Måndagar 12:00 - 13:00 Norrtullsgatan 37
Enormt stor och relativt modern lokal med utmärkt akustik.
Från Odenplans T-bana, gå 5 min
riktning mot Norrtull. Relativt lätt att få tag i en parkeringsplats.

Tisdagar 11:30 - 12:30 Högbergsgatan 31 
Halvstor, vacker sal med träinredning, och härlig akustik.    6 min promenad från T-bana Medborgarplatsen eller Slussen.


Ring alltid telesvararen 08 581 666 66 (igång dygnet runt), innan Du går iväg till körerna,
för att få snabb info, om vad som gäller de närmaste dagarna.E

Terminens första gång i början av september resp. januari är en mer grundläggande sångomgång med teori varvat med enkla sång-, röst- och skalövningar.
Den gången är speciellt lämpad för de som just börjat delta - men även för de gamla körmedlemar, som kanske börjat terminen dessförinnan, eller de som vill få det mesta repeterat och vill börja terminen med en mjuk röstgymping.

Vid de kommande övningarna görs alltid röst- och sångövningar varvat med en del teori och därefter körövningar med successivt ökad svårighetsgrad vid varje tillfälle. Som körsången och den repetitiva undervisningen är upplagd kan du börja när som helst i en kör, så tänk inte på "mitt i terminen".

De första gångerna kan verka svåra att hänga med på, men därefter går det bättre för alla. Du kan fortsätta körverksamheten, så länge du vill.
Eftersom nya sånger övas in, Din röst, Din förmåga och Ditt gehör utvecklas allt mer. Själva sjungandet ger i sig dessutom bevisligen glädje, psykisk balans och tar bort stress.
Har du börjat mitt i en termin så kan Du fortsätta på ditt körkort (körbiljett) in i nästa termin.

Dagskörerna pågår i en timme utan paus.

Ett "körkort" a' 12 gånger kostar för pensionärer 1050:-. För övr. 1.150:-   (engångsbiljett 105:-)

   Om Du vill anmäla Dig så betala helst några dagar i förväg till bankgiro 455-3137  Yvonne af Ugglas`  Röst.-Tal.-o. Sånginstitut.  Ange Ditt namn, adress, tel.nr, etc. samt tid och plats. Tag med kvitto, eller dyl om Du vet, att Din betalning gjorts sent. Du kan även betala kontant eller Swish;a vid entre’n. Efter betalning får Du vid entre´n en biljett i form av ett "klippkort" för 12 ggr. eller 6 gånger för 575:-.