Schema

Example right-aligned image

Uppdatering 2020-10-29:

Ring telsv.  08-581 66666 för uppdateringar kring corona-virusets effekter på kören.

 

______________________________________________________________

Lokal. o. datumschema för de olika körerna våren 2020. 

Lokal måndagar tisdagar  
  Norrtullsg.37 Högbergsgatan 31  
 Tid 12:00-13:00 11.30-12.30  
       
 Jan. 20, 27 21, 28  
 Feb. 3, 10, 24 4,11,25  
 Mars 2, 9,  3, 10,   
 April ????? 6, 14*, 20  ???? 7, 14, 21  ????  
 Maj ???? 11, 18, 25   ???  12, 19, 26  ???????  
 Juni   ????  1   ???  1*     ????                                  

Datum med en * indikerar en dag. –tid.- och/eller lokaländring m.m.. Se förklaring längst ner.
Med reservation för förskjutningar och ändringar p.g.a. t.ex. ändrad lokaldisposition (tid o. plats), sjukdom mm.  Se även nedan


 Telsv. 08/ 581 666 66 ger snabbt besked om ev. ändringar, eller meddelanden. Ring alltid dit före varje körövn..
---------------------------------
Som körsången och den repetetiva undervisningen är upplagd, kan Du börja när som helst i en kör, så tänk inte i ”terminer”. De första gångerna kan verka svåra att hänga med på, men därefter går det allt bättre för alla. Du kan fortsätta i körverksamheten, så länge Du vill, eftersom nya sånger övas in och Din röst, förmåga och Ditt gehör utvecklas allt mer. Själva sjungandet ger dessutom i sig självt glädje och harmoni

Följer Du tidsplanen regelbundet, så tar det c:a en "termin" innan ”kör”-kortets gånger  är slut. Kortet utfärdas dock med en något längre giltighetstid, så att Du har några gånger extra för att ta igen ev. gånger, som måst inställas eller Du missat p.g.a.. t.ex. sjukdom eller dyl. Du kan även ta igen i någon av de andra körerna. Ett förlorat och/eller giltigt, men outnyttjat, kort ersätts resp. återinlöses inte, men det senare kan naturligtvis överföras till tredje person.

 I fall t.ex. en lokal ej längre står till vår disposition, eller om Yvonne blir långvarigt indisponerad( t.ex. sjuk) så flyttas "körkortets" giltighetstid fram, lika långt som indispositionen varat, när verksamheten åter har kommit igång igen. Om indispositionen varar mer än 6 månader, så får De, som inte vill/kan vänta längre, sina ”giltiga” outnyttjade körtillfällen återinlösta.                                                                                                           Skrivet den. 19.3 2020

*  14 April. kl. 11.30 i Andreaskyrkan

 *  1:a Juni,  säsongsavslutning gemensamt med gästartist i Norrmalmskyrkan.