Schema

Example right-aligned image

Uppdaterat: 2024-06-30:

Ring till telsvar 0702-487670 innan varje körtillfälle för senaste information. 

 

______________________________________________________________

Datumschema för kören under hösten 2024

 Veckodag Måndagar
 Lokal Norrtullsgatan 37
 Tid 12:00-13:00
   
   
September 30
 Oktober 7, 14, 21
 November  18*

 

* Sista körtillfället för terminen. Återkommer om schema för våren 2025.


 Telsv. Ring till telsvar 0702-487670 ger snabbt besked om ev. ändringar, eller meddelanden. Ring alltid innan varje körtillfälle.
---------------------------------
Som körsången och den repetetiva undervisningen är upplagd, kan Du börja när som helst i en kör, så tänk inte i ”terminer”. De första gångerna kan verka svåra att hänga med på, men därefter går det allt bättre för alla. Du kan fortsätta i körverksamheten, så länge Du vill, eftersom nya sånger övas in och Din röst, förmåga och Ditt gehör utvecklas allt mer. Själva sjungandet ger dessutom i sig självt glädje och harmoni

Följer Du tidsplanen regelbundet, så tar det c:a en "termin" innan ”kör”-kortets gånger  är slut. Kortet utfärdas dock med en något längre giltighetstid, så att Du har några gånger extra för att ta igen ev. gånger, som måst inställas eller Du missat p.g.a.. t.ex. sjukdom eller dyl. Du kan även ta igen i någon av de andra körerna. Ett förlorat och/eller giltigt, men outnyttjat, kort ersätts resp. återinlöses inte, men det senare kan naturligtvis överföras till tredje person.

 I fall t.ex. en lokal ej längre står till vår disposition, eller om Yvonne blir långvarigt indisponerad( t.ex. sjuk) så flyttas "körkortets" giltighetstid fram, lika långt som indispositionen varat, när verksamheten åter har kommit igång igen. Om indispositionen varar mer än 6 månader, så får De, som inte vill/kan vänta längre, sina ”giltiga” outnyttjade körtillfällen återinlösta.