Yvonne af Ugglas

Example right-aligned image


Sedan skolåren har Yvonne utbildat sig i sång och musik och uppträtt sedan i tonåren som artist.

Hon har två somrar valts till årets Ulla Winbladh på Gröna Lund. Ofta uppträtt i Radio och TV. Har även haft två TV-serier i röstträning. Turnerat i Norge, Danmark, Grekland, Frankrike, Belgien och i USA.
Yvonne har bl.a. fått Stockholm stads kulturpris, Föreningen Nordens kulturpris, Danderyds kulturpris och mottagit och ett hedrande körpris på Eric Ericsson dagen.
Hon har släppt tre skivor som bl.a blivit grammis nominerad, även med egna tonsättningar och texter. Hon är författare till boken "Röstträning" (se under boken Röstträning).

Hon är sedan 35 år legitimerad logoped och även sångpedagog. Är medlem i Sång o Talpedagog förbundet) Yvonne är universitetslektor i röst.-o. talvård vid lärarhögskolan i Stockholm.

Hon har föfattat boken Röstträning. Se spec. fliken "Boken Röstträning" i Menyn

Kör för alla
I konventionella körer får människor vara med som redan kan sjunga. I Yvonnes körer får även de som inte kan sjunga vara med eftersom Yvonne är sångpedagog och som verkligen utvecklar din sångteknik så att alla tränar upp sin röst. Hon har alltså utvecklat en egen metod som du kan läsa om i Annorlunda Metod, och under årens lopp fört mer än flera tusen människor även in i sjungandets värld.
Välkommen dit - även du.

Kurser föredrag och underhållning
Yvonne af Ugglas hinner numera inte så ofta ge individuell röst eller sångträning, Men gruppträningen & körerna ger ofta lika goda röst.-o. sångresultat.
Däremot ger Yvonne fortfarande egna vis-konserter, håller röstkurser, föredrag eller arrangerar all/körsång i större sammanhang.
T.ex. vid konferenser eller jubileer etc.