Boken röstträning

boken


Är din röst svag, tunn, spänd, knarrig, pipig och osäker?  Har du svårt att göra dig hörd när du talar nervösa situationer? Blir du trött i rösten av att tala länge? Har Du röstproblem.  Ja, då är det dags att träna din röst, genom lättfattliga, effektiva och roliga övningar. För alla som vill träna sin röst, så att den blir avspänd, klangful, och behaglig att lyssna till. En rätt använd röst håller hur länge som helst och hörs bra i både lungna och i stökiga miljöer. En stark och säker röst gör dessutom underverk för självförtroendet. Äntligen lyssnar människor till det du har att säga, du blir mera övertygande, känner dig friare och behöver inte längre oroa dig för att att tala inför andra.

Boken används även av blivande logopeder och röst.- o. talpedagoger samt av en mängd högskolor för personer med kommande röstkrävande yrken.  Till boken följer en CD-skiva med praktiska röst övningar.

Yvonne af Ugglas är legitmerad logoped, sångerska, sångpedagog och kör-dirigent. Hon är framstående inom röst- pedagogikens område, och hennes TV-serier om röstträning har nått en stor publik. Hon är universitetslektor och driver dessutom "Kör för Alla" och sitt Röst-Tal- och Sånginstitut i Stockholm.

>> Här talar en erfaren och kunnig röstterapeut i angeläget ärende, och budskapet förmedlas på ett lättfattligt och medryckande sätt << PETER KIZING docent, överläkare Läkaretidningen.

Boken kan beställas via bokhandel och nätbokhandel.

För skolor och större beställningar kan ni även kontakta
Yvonne af Ugglas privat 08- 755 04 70
e-post: yvonne.af.ugglas@gmail.com

Oktaviaförlaget. ISBN: 91-631-3601-5