Prova-på och Info-möten

Example right-aligned image


Informations- Prova På-möten

(Inför varje höst. och vår-omgång brukade jag hålla ett antal gratis informationsmöten, där jag under en timme visar hur jag arbetar. Jag informerar lite om röst och sångteknik, vi småsjunger lite och jag svarar på frågor.)

Men nu hösten 2018, så inbjuder jag Dig och även Dina goda vänner, att istället direkt få komma till 2 gratis-gånger och Prova-På tillsammans med hela kören under Sept. och Okt..

Erbjudandet gäller endast förhoppningsvis nya medlemmar.

Kom gärna i lite god tid och få ut information och sångblad i förväg. Jag inleder alltid med mer eller mindre intruktioner och röstövningar vid varja körtilfälle. Även alla dessa som varit med i kören

under 10-20 år uppskattar detta.                                                                                                                                                                                                                                                                          (Bilden börjar bli lite gammal)

Vetenskapliga undersökningar visar att egen sångaktivitet påverkar hjärnan positivt och stimulerar glädje och god känsla. Det är faktiskt någonting som kördeltagare ofta säger att de upplever efter körtillfällena.    

 

 

Tid Plats
.se schema

 se schema

                   
              

 

 


 
   


Ring även 08-581 666 66 någon dag före ett sångtilfälle enl. tidsschemat om Du vill komma och prova på då